Corona

Coronavirus (update: 29-04-2020)

Ongetwijfeld heeft u in het nieuws meegekregen dat het coronavirus van invloed is op alle mensen. Zo hebben wij als thuiszorgorganisatie hier ook mee te maken. Ons belangrijkste principe, in deze onzekere tijd is: Wij als zorgorganisatie zijn er voor onze cliënten. We vragen dan ook aan onze medewerkers om er nu ook te staan!

Van onze medewerkers wordt verwacht dat ze alleen thuis blijven als ze een combinatie van klachten hebben. Dit betekent dat wij onze medewerkers vragen om thuis te blijven wanneer zij verkouden zijn EN/OF hoesten EN koorts hebben die boven de 38 graden is. Een hoestende/niezende medewerker die zorg verleent aan ouderen (> 70 jaar) en personen met ernstig onderliggend lijden dient een mondneusmasker (geen FFP2) te dragen. Dit geldt indien er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Dit geldt niet bij vluchtig contact of als de afstand tot de cliënt groter is dan 1,5 meter.

We volgen alle ontwikkelingen op de voet en we hopen ons verzuim dan ook te beperken. We kunnen niet garanderen dat de zorgverlening op dezelfde voet doorloopt. We doen daar wel ons best voor.

We maken een uitzondering voor de dagbestedingen op onze buurtstations: tijdelijk kan er geen gebruik gemaakt worden van deze voorziening. De overige diensten blijven we leveren en soms zal het iets minder of telefonisch zijn. We proberen maatwerk te leveren.

Onze medewerkers van de ambulante begeleiding hebben wij verzocht om alleen de hoognodige begeleidings- en ondersteuningsmomenten aan u te bieden. Samen met u wordt er gekeken hoe u het beste ondersteuning en begeleiding kunt ontvangen.

De ambulant begeleider probeert op dit moment zoveel mogelijk contact met u te hebben via de telefoon, met videobellen of berichten via WhatsApp, zodat u op deze manier ondersteuning en begeleiding op afstand krijgt.

Wanneer het niet mogelijk is om uw hulpvraag telefonisch op te pakken, gaat uw begeleider kijken of het nodig is om toch op huisbezoek te gaan. Dit zal per situatie bekeken worden en in overleg met uw begeleider en diens leidinggevende plaatsvinden.

Alle medewerkers nemen extra hygiënemaatregelen voor hun eigen bescherming en voor uw bescherming.

Voor u als cliënt geldt natuurlijk altijd dat u de zorg mag afbellen. Als u dat meer dan 24 uur van tevoren doet zijn er geen kosten aan verbonden. Als u dat binnen 24 uur van tevoren doet, zijn wij genoodzaakt om wel kosten in rekening te brengen. Indien er in uw gezondheidssituatie iets wijzigt waardoor onze medewerker niet meer bij u kan komen, dan horen we dat graag van u. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0528-341162.

We hopen op uw begrip als dingen niet geheel volgens verwachting lopen.

 

Adviezen ouders/kinderen Team Kind & Jeugd (update: 20-04-2020)

Vanuit het Team Kind en Jeugd vragen wij om de volgende adviezen op te volgen.

Als ouders of gezinsleden klachten hebben, die te herleiden zijn aan het coronavirus, dan:

 • Vragen wij u of u in een andere ruimte kunt verblijven. Is dit niet mogelijk, dan vragen wij u om minimaal 1,5 meter afstand te waarborgen. Is dat ook niet mogelijk, dan vragen wij u om een chirurgisch mondmasker te dragen.

Als kind/jongere geen luchtwegklachten, griepklachten of koorts heeft:

 • Dan verwachten wij geen besmetting van COVID-19.
 • Dan leveren wij de reguliere zorg.
 • Schudden wij geen handen.
 • Handhaven wij goede handhygiëne.

Als kind/jongere wel luchtwegklachten, griepklachten of koorts heeft, maar niet in contact is geweest met personen met bewezen besmetting COVID-19 in de naaste omgeving:

 • Reguliere isolatiemaatregelen:
  – Handschoenen
  – Chirurgisch mondmasker
 • Geen electieve zorg (zorg die kan worden uitgesteld naar een ander moment).
 • Reguliere zorg verlenen in overleg met ouders/verzorgers. Samen kijken naar de mogelijkheden wanneer ouders moeten werken en het kind of de jongere niet terecht kan op een opvang.
 • Wij nemen contact op met de hoofdbehandelaar voor adviezen en/of diagnostiek.

Als kind/jongere wel luchtwegklachten, griepklachten of koorts heeft en wel in contact is geweest met personen met bewezen besmetting COVID-19 in naaste omgeving:

 • Strikte isolatiemaatregelen.
 • Handschoenen.
 • FFP2 masker of chirurgisch masker.
 • Schort.
 • Beschermingsbril.
 • Wij nemen contact op met de hoofdbehandelaar voor adviezen en/of diagnostiek.

Richtlijnen voor cliënten i.v.m. het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Het coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. Dat kan ook op uw woonadres of verblijfadres het geval zijn.

De opdracht aan alle Nederlanders is: Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Aan iedereen is het dringende verzoek om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken; dit geldt ook voor uw familieleden en kennissen. Men wil u misschien graag bezoeken maar in deze tijd is dat niet zo verstandig.

Vanuit Beter Thuis Wonen willen we dit graag benadrukken: Onze thuiszorgmedewerkers komen bij meerdere cliënten thuis. In verband met de veiligheid van u, uw naasten en ook die van onze medewerkers, willen wij van u vragen rekening met ons te houden! Daarom verzoeken we u dan ook met klem om zo min mogelijk bezoek te ontvangen van familie of kennissen.

Indien er toch meer bezoek aanwezig is op de momenten dat wij komen, vragen wij u om aan uw bezoek te vragen om te vertrekken zodat we de nodige zorg kunnen verlenen. Als het bezoek toch wil blijven, dan zijn wij degene die vertrekken.

Tot slot, willen wij u graag nogmaals de hygiënemaatregelen onder uw aandacht brengen:

 • Was de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wilt u ervoor zorgen voor een papieren keukenrol waarmee onze medewerkers de handen kunnen drogen na het wassen?

We hopen dat u en uw omgeving hier rekening mee wil houden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Meest gestelde vragen omtrent coronavirus

Beter Thuis Wonen merkt dat er vanuit u, als zorgnemer veel vragen zijn omtrent het coronavirus. In de onderstaande opsomming vind u de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het beleid dat Beter Thuis Wonen als organisatie uitdraagt. Houdt hier rekening mee als u zorg ontvangt vanuit onze organisatie.

 • Ben ik verplicht om een (verdenking van) besmetting van het coronavirus te melden?
  Ja, wij als organisatie willen dit weten, zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen bieden. We vragen daarbij om allereerst de huisarts te bellen, maar ons ook op de hoogte te stellen via de zorgcoördinator. Het zorgmoment zal dan verzet worden tot de risico’s er niet meer zijn.
 • Ik ben als cliënt van Beter Thuis Wonen in een risicogebied geweest, kan ik nu nog wel zorg ontvangen?
  De RIVM geeft aan dat als mensen een risicogebied hebben bezocht, zij thuis moeten blijven en bij klachten contact op moeten nemen met de huisarts of GGD. Indien een van deze instanties aangeeft dat er geen besmettingsgevaar is, is het voor het personeel van Beter Thuis Wonen verantwoord om te werken bij u als cliënt. Toch adviseren wij onze medewerkers om de eerste 2 weken geen hulp te verlenen. U moet zich (telefonisch) melden bij kantoor voor tijdelijke uit zorg melding. Na deze twee weken zal gevraagd worden of u contact op wil nemen met de zorgcoördinator om te kijken hoe de situatie is.
 • Ik ben in quarantaine geplaatst, mag ik dan wel zorgverleners ontvangen?
  Indien u in quarantaine bent geplaatst adviseren wij onze medewerkers om niet te gaan werken. Onze medewerkers zullen dit te melden bij de planning en u zal tijdelijk uit zorg worden gemeld. U kan zich zelf weer melden als de quarantaine is opgeheven.
 • Ik heb contact gehad met een persoon die het coronavirus heeft, mag ik dan wel zorgverleners ontvangen?
  Indien u contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus is het belangrijk te weten hoe lang dit is geleden. Is dit langer dan twee weken geleden en heeft u geen klachten, dan heeft er geen besmetting plaats gevonden en kunnen onze medewerkers bij u aan het werk. Heeft het contact binnen twee weken plaatsgevonden, dan is het advies aan onze medewerkers om niet te gaan werken bij u en de termijn van twee weken af te wachten.
 • Ik ontvang op dit moment liever geen zorgverlener thuis, wat kan ik doen?
  Geef dit door aan uw zorgverlener. Zij nemen contact op met onze planning en u zal tijdelijk uit zorg worden gemeld. U moet zelf het termijn van het niet ontvangen van de hulp (telefonisch) doorgeven aan onze organisatie.
 • Ik ben besmet met het coronavirus, kan ik dan nog zorg ontvangen vanuit Beter Thuis Wonen?
  Indien u van een huisarts of de GGD heeft gehoord dat u besmet bent, dan stoppen wij de werkzaamheden totdat u weer klachtenvrij bent.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)