Casemanagement dementie

Dementie is een ziekte waarbij er steeds meer geheugenproblemen optreden. Dementie kan ook zorgen voor veranderingen in gedrag en er toe leiden dat de persoon niet meer weet hoe bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. Begeleiding en ondersteuning voor zowel de persoon met dementie als de naasten is dan wel heel fijn.
De zorgbegeleider van Beter Thuis Wonen Thuiszorg kan daarbij een rol spelen. De zorgbegeleider helpt met het zoeken naar manieren waardoor de kwaliteit van leven en het welbevinden van degene met dementie en de naasten geoptimaliseerd kan worden. Dit doet de zorgbegeleider door signalen op te vangen en op de juiste manier handelen. Bijvoorbeeld bij problemen in het gedrag of de stemming van iemand met dementie. Daarmee kan overbelasting van de mantelzorger zo veel mogelijk worden voorkomen. Opname of verhuizing naar andere woonvormen kan door de begeleiding van Beter Thuis Wonen Thuiszorg zo lang mogelijk worden uitgesteld of misschien zelfs worden voorkomen. De zorgbegeleider dementie is het eerste aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten.

Een casemanager

  • geeft advies met betrekking tot onderzoeksmogelijkheden als nog niet duidelijk is waardoor de geheugenproblemen veroorzaakt worden;
  • kan ondersteunen bij het maken van afspraken of het leggen van contacten;
  • geeft informatie en advies in het omgaan met veranderingen die het ziekteproces veroorzaakt;
  • is een vast contactpersoon die passende zorg en hulp regelt;
  • overlegt zo nodig met de huisarts en andere hulpverleners. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd.

We luisteren naar jouw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen.

De zorgbegeleider dementie werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Thuiszorg in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Er is voor Casemanagement Dementie geen wachtlijst binnen Beter Thuis Wonen Thuiszorg, wij helpen u gelijk met uw zorgvraag. Casemanagement dementie wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 0528 341162 of stuur een mail naar casemanagerdementie@beter-thuis-wonen.nl.

Zorgboerderij de Flintenhoeve

Sinds juli 2014 biedt Beter Thuis Wonen Thuiszorg dagbesteding voor jonge met mensen met geheugenproblematiek, dementie.

Voor meer informatie zie ook:

http://www.deflintenhoeve.nl/