Kind en Jeugd team

Het team Kind en Jeugd is een onderdeel van Beter Thuis Wonen. Het team van Kind en Jeugd is er voor gezinnen met een zorg- of hulpvraag voor een kind met een zorgbehoefte of ondersteuning bij de opvoeding.

Als ouder van een kind met een zorgbehoefte heeft u de handen vol. Ons team heeft verpleegkundigen en begeleiders met een pedagogische achtergrond in dienst die worden ingeschakeld in situaties waarin hun expertise passend is. Het team Kind en Jeugd is er om ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging aan kinderen en jeugdigen binnen het gezinsleven te bieden. De zorgverleners richten zich voornamelijk op gedrag en het omgaan met een beperking of ziekte bij zowel het kind als de gezinsleden. De verpleegkundige richt zich op de medische zorg die het kind of de jeugdige nodig heeft. Daarnaast ondersteunt Beter Thuis Wonen de gehele gezinssituatie; de ouders/verzorgers en de eventuele broertjes en zusjes spelen dan ook een belangrijke rol.

Wij richten ons op de leeftijdscategorie van 0 tot en met 18 jaar. De zorg of begeleiding houdt na daarna niet op, aangezien de jongvolwassene bij het team Kind en Jeugd kan blijven. Beter Thuis Wonen heeft een uitgebreid pakket en kan passende zorg bieden wanneer dit wenselijk is vanuit een ander zorg- of begeleidingsteam. Het team Kind en Jeugd monitort de wijzigingen in de wet- en regelgeving continue. Wij leveren zorg vanuit de ZVW (laag complex), Jeugdwet/WMO, WLZ en PGB.

Wat kunnen wij u bieden?
Gezinsbegeleiding en gespecialiseerde thuiszorg voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke en/of een (ernstige) lichamelijke beperking of chronische ziekte. Onze verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en pedagogische medewerkers begeleiden, verplegen, verzorgen en/of ondersteunen deze kinderen en jongvolwassenen in de eigen woonomgeving. De zorg- en hulpverlening kan voor kortere of langere periode zijn.

Het team Kind en Jeugd biedt zorg die erop gericht is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, ontplooiing en levensvreugd van uw kind. Daarnaast zullen zij werken aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of helpen deze vaardigheden in stand te houden. Het team is er om onder andere ondersteuning te bieden in het dagelijks leven en kan helpen in de opvoeding van uw kind, ze kunnen u adviseren over hulpmiddelen of medicijngebruik en ondersteuning bieden in andere zorgen rondom uw kind. Dit kan bij u thuis, op school, op de opvang en tijdens vakanties. Kind en Jeugd levert voornamelijk geplande zorg.

Waar zijn wij sterk in?
Het team Kind en Jeugd is sterk in het oplossingsgericht werken en de integrale samenwerking met het gezin als geheel. Ons team stelt zich flexibel op en ondersteunt het gezin waar nodig. Onze gespecialiseerde medewerkers werken veel samen met andere behandelaars en zorgverleners in een multidisciplinaire setting. Er wordt een vaste groep medewerkers ingezet per kind/gezin, zodat er een hechte band kan ontstaan tussen de zorgverleners en uw gezin. Ons team onderhoudt de externe contacten en zoekt afstemming indien nodig. De coördinator van het Kind en Jeugd team is verantwoordelijk voor het primaire proces. Beter Thuis Wonen vindt de betrokkenheid
van de ouders en het netwerk rondom het gezin belangrijk en kan, indien gewenst, hierin een coördinerende rol spelen.

Wat zijn onze expertises?
• Ouder- en kindbegeleiding bij overbelasting en psychische problematiek.
• Complexe meervoudige problematiek.
• Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging.
• Laag complexe verpleegkundige handelingen bij ernstig zieke kinderen.

Hoe werkt de indicatie en vergoeding?
De wijkverpleegkundigen en de Casemanager Jeugd binnen het team Kind en Jeugd kunnen u adviseren en helpen bij het aanvragen van zorg. Op basis van uw indicatie bekijkt de wijkverpleegkundige of de Casemanager Jeugd hoe de hulpverlening optimaal ingezet kan worden.

Beter Thuis Wonen is een volwaardige aanbieder van thuiszorg en dit wordt tot uitdrukking gebracht door haar erkenning WTZi, HKZ/ISO-certificatie HKZ en regelmatig gehouden klanttevredenheidsonderzoeken.