loader image

Missie en visie

Onze missie

Beter Thuis Wonen ondersteunt mensen thuis in zorg en organisatie vanuit een integrale benadering.

Onze visie

Jij en ik maken als mensen onderdeel uit van de samenleving. Als het niet meer kan zoals je het gewend bent gaan we op zoek naar een nieuwe weg. Het gaat erom dat jij met vertrouwde mensen om je heen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is waardoor je een positieve waarde toekent aan jouw leven.