Personeelsmix

Personeelsmix
Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg werken veel verschillende medewerkers met veel verschillende functies. Hun gezamenlijke doel is werken aan kwalitatief goede hulp bij mensen thuis. Veel medewerkers werken parttime. In het overzicht ziet u het aantal medewerkers per functie. Dit betreft de stand van zaken op 1 juli 2017.

Functie aantal
Huishoudelijk medewerkers niveau 1 en 2 1057
Begeleiders niveau 3, 4 en 5     53
(zieken)verzorgenden niveau 3 IG   162
Verpleegkundigen niveau 4     44
Verpleegkundigen niveau 5     18
Ondersteunende medewerkers/overheadfuncties     55