Personeelsmix

Personeelsmix
Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg werken veel verschillende medewerkers met veel verschillende functies. Hun gezamenlijke doel is werken aan kwalitatief goede hulp bij mensen thuis. Veel medewerkers werken parttime. In het overzicht ziet u het aantal medewerkers per functie. Dit betreft de stand van zaken op 1 juni 2020 bij Beter Thuis Wonen, De Wijkzorg en Multihulp.

Functie aantal
Huishoudelijk medewerkers niveau 1 en 2 1.687
Begeleiders niveau 3, 4 en 5 84
(zieken)verzorgenden niveau 3 IG 168
Verpleegkundigen niveau 4 48
Verpleegkundigen niveau 5 55
Ondersteunende medewerkers/overheadfuncties 146