loader image

Personeelsmix

Bij Beter Thuis Wonen werken veel verschillende medewerkers met veel verschillende functies. Hun gezamenlijke doel is werken aan kwalitatief goede hulp bij mensen thuis. Veel medewerkers werken parttime. In het overzicht ziet u het aantal medewerkers per functie. Dit betreft de stand van zaken op 1 juni 2021 bij Beter Thuis Wonen, De Wijkzorg en Multihulp.

Functie aantal
Huishoudelijk medewerkers niveau 1 en 2 1.750
Begeleiders niveau 3, 4 en 5 114
(zieken)verzorgenden niveau 3 IG 94
Verpleegkundigen niveau 4 56
Verpleegkundigen niveau 5 57
Ondersteunende medewerkers/overheadfuncties 89
Totaal 2.160