loader image

Algemene voorwaarden

Beter Thuis Wonen is een thuiszorgorganisatie met veel ervaring, wij voldoen aan de eisen van WTZi. Wij zijn een erkend bedrijf sinds 1 april 2006 en werken conform de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Daarnaast is Beter Thuis Wonen een Calibris erkend leerbedrijf. Beter Thuis Wonen levert aan cliënten zorg die zowel gefinancierd is vanuit Zorg In Natura, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Persoonsgebonden budget of door cliënt zelf.

Wij hanteren de algemene voorwaarden van Actiz en BTN 2018.

Bekijk onze algemene voorwaarden

Meer over algemene voorwaarden leest u in deze folder: Algemene Voorwaarden VVT publieksfolder.

Bij Wijkverpleging is de module Wijkverpleging van toepassing: module wijkverpleging.

Bijzondere module WMO:  Bij WMO geldt dat gemeenten mogelijk eigen algemene voorwaarden hanteren met betrekking tot de WMO. Indien deze er zijn, zijn deze leidend.  Indien de gemeente geen eigen Algemene Voorwaarden hanteert, gelden de Algemene Voorwaarden van Actiz.