Algemene voorwaarden

Beter Thuis Wonen Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie met veel ervaring, en  wij voldoen aan de eisen van WTZi. Wij zijn een  erkend bedrijf  sinds 1 april 2006 en werken conform de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Daarnaast is Beter Thuis Wonen Thuiszorg een Calibris erkend leerbedrijf.

Beter Thuis Wonen Thuiszorg levert aan cliënten zorg die zowel gefinancierd is vanuit Zorg In Natura, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Persoonsgebonden budget of door cliënt zelf.

Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van Actiz en BTN 2017.

https://www.actiz.nl/ouderenzorg/algemene-voorwaarden/zorg-en-dienstverleningsovereenkomst