loader image

Over ons

Ieder mens is onderdeel van de samenleving. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij zorg en organisatie van hun eigen leven kunnen een beroep doen op Beter Thuis Wonen. Wij vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn en dat elk mens over eigen zorg moet kunnen beslissen. Positieve gezondheidsbeleving is ons uitgangspunt. Professioneel en vakkundig handelen is voor ons vanzelfsprekend.

Wij onderscheiden ons door de volgende kernwaarden:

Positief
Wij geloven in een positieve benadering, zowel richting cliënt als naar collega’s. Door een positieve benadering staan we in verbinding met elkaar en onze omgeving

Kracht
Wij gaan altijd uit van onze eigen kracht. Wanneer wij in onze kracht staan, voegen wij de meeste waarde toe aan de zorg voor onze cliënten.

Creatief
Wij zijn creatief en denken buiten de gebaande paden om te komen tot mooie oplossingen.

Samenwerken
Wij hebben oog voor elkaar en elkaars kwaliteiten. Samen sta je sterk!

Respectvol
Ieder mens is onderdeel van de samenleving. Behandel een ander zoals jij zelf ook graag behandeld wil worden.

Cultuursensitief
Wij begrijpen en waarderen dat mensen in verschillende culturen leven en maken dat zichtbaar in onze houding en zorgaanpak.

We hebben de organisatie zodanig ingericht dat er gewerkt wordt met kleine teams om de zorgvrager heen. Deze teams vormen een krachtig netwerk wat slagvaardig is, creatief denkt en het informele en professionele netwerk actief inzet. In onze diensten kijken wij naar het welbevinden van de mens aan wie we zorg bieden. Samen wordt er gekeken welke zorg mensen zelf nog uit kunnen voeren en waar wij ondersteuning kunnen bieden.

‘Ik vind het goed dat we naar het hele plaatje kijken en niet alleen komen om de meest zichtbare problemen oplossen.’ – Bram, coördinator begeleiding

Wat kunnen we bieden:

  • Thuiszorg
  • Huishoudelijke Ondersteuning
  • Verzorging & Verpleging
  • Begeleiding
  • Casemanagement Dementie
  • Palliatieve zorg
  • Kind- en Jeugdzorg
  • Specialistische zorg
  • Personenalarmering
  • Buurtstations

Het voordeel van de verscheidenheid in diensten die we in huis hebben, is dat mensen één aanspreekpunt hebben. Ook kunnen we hierdoor onderling snel schakelen, mochten we zien dat er andere vormen van zorg nodig zijn.

‘Het leuke aan Beter Thuis Wonen is dat we echt een team zijn, met de verschillende diensten samen.’ – Stacey, verzorgende IG

Op dit moment zijn we actief in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Beter Thuis Wonen werkt vanuit de wijk en is dichtbij de mensen. We zijn te vinden in wijkcentra en bij  huisartsenpraktijken. Hierdoor staan we dicht bij de inwoners en kunnen we gemakkelijk samenwerken met huisartsen, gemeenten en andere zorgprofessionals in de regio voor de beste thuiszorg.

Wilt u kennis maken met ons? Neem gerust contact op via 0528 341162.

Beter Thuis Wonen is volledig  HKZ-gecertificeerd volgens ISO normen.