loader image

Centrale cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (1996) is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen. De overheid wil op deze manier bevorderen dat de wensen en de ideeën van de cliënten in de zorgstelling tot uiting komen.

Beter Thuis Wonen draait om mensen. Wij dragen bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. De cliëntenraad wil graag weten wat er speelt onder de cliënten en is opgesteld met als doel om de dienstverlening te optimaliseren en de organisatie te laten groeien. Wij bieden zorg in de regio Groningen, Drenthe en Overijssel. Beter Thuis Wonen is altijd in de buurt.

Wij vinden het belangrijk dat de stem van onze cliënten wordt gehoord en dat uw belangen worden behartigd. De cliëntenraad is er voor u. De cliëntenraad hoort graag hoe u de zorg van Beter Thuis Wonen beleeft en of alles naar wens verloopt. De gemeenschappelijke wensen bespreken we vervolgens met Beter Thuis Wonen.

Via de cliëntenraad kunt u meepraten met Beter Thuis Wonen. De cliëntenraad is volledig zelfstandig en onafhankelijk en bestaat o.a. cliënten van Beter Thuis Wonen, hun familieleden en externe deskundigen. Allemaal erg betrokken mensen die de dienstverlening van Beter Thuis Wonen door uw ogen bekijken.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle mensen die thuiszorg van Beter Thuis Wonen krijgt. Dit doet de cliëntraad op alle mogelijke gebieden:

 • De cliëntenraad verzamelt uw ervaringen, wensen en verwachtingen.
 • De cliëntenraad behartigt de cliëntenbelangen binnen het gehele werkgebied/regio
 • De cliëntenraad helpt mee met het maken en uitvoeren van het beleid van Beter thuis Wonen en laten uw stem hierin doorklinken.
 • De cliëntenraad is er volledig op gericht om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Ook werken ze mee aan een prettige sfeer.
 • De cliëntenraad vergadert één keer in de vier tot zes weken en behandelt verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en de activiteiten die Beter Thuis Wonen organiseert.
 • De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen en heeft geregeld contact met het management/bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn)


Hoe krijgt de cliëntenraad haar informatie?

 • Eigen waarneming en ervaringen.
 • Regelmatig contact met klanten en hun familieleden, zowel persoonlijk, als ook tijdens bijeenkomsten.


Hoe krijgt u informatie van de cliëntenraad?

 • Algemene informatie over de cliëntenraad leest u op de website van Beter Thuis Wonen.
 • Ook kan het zijn dat u een nieuwsbrief van de cliëntenraad ontvangt.
 • Via berichten in de nieuwsbrief van Beter Thuis Wonen.


Meedenken met de cliëntenraad

Wilt u de cliëntenraad informeren? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld uw eigen waarnemingen en ook punten die u opvallen, zowel positief als negatief, aan de cliëntenraad kenbaar maken. Ook hoort de cliëntenraad graag uw ideeën voor verbetering.

Daarnaast zou u de cliëntenraad kunnen steunen als lid. Als lid vergadert u regelmatig mee en behandelt u verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van de zorg, de behoeften rondom de aangeboden diensten van Beter Thuis Wonen en de cliënttevredenheid. Daarnaast kunt u ook positieve en negatieve punten die u opvallen aan ons doorgeven. De cliëntenraad hoort graag uw punten voor verbetering.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, aarzel dan niet om de cliëntenraad te benaderen. Dat kan op verschillende manieren via de ambtelijk secretaris:

Tel: 0528-341162
E-mail: clientenraad@beter-thuis-wonen.nl

Per brief:
T.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraad
Elbe 12
7908 HB Hoogeveen