loader image

Casemanagement dementie

Dementie is een ziekte waarbij er steeds meer geheugenproblemen optreden. Dementie kan ook zorgen voor veranderingen in gedrag en er toe leiden dat de persoon niet meer weet hoe bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. Begeleiding en ondersteuning voor zowel de persoon met dementie als de naasten is dan wel heel fijn.
De zorgbegeleider van Beter Thuis Wonen Thuiszorg kan daarbij een rol spelen. De zorgbegeleider helpt met het zoeken naar manieren waardoor de kwaliteit van leven en het welbevinden van degene met dementie en de naasten geoptimaliseerd kan worden. Dit doet de zorgbegeleider door signalen op te vangen en op de juiste manier handelen. Bijvoorbeeld bij problemen in het gedrag of de stemming van iemand met dementie. Daarmee kan overbelasting van de mantelzorger zo veel mogelijk worden voorkomen. Opname of verhuizing naar andere woonvormen kan door de begeleiding van Beter Thuis Wonen Thuiszorg zo lang mogelijk worden uitgesteld of misschien zelfs worden voorkomen. De zorgbegeleider dementie is het eerste aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten.

We luisteren naar uw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen. Op een positieve manier kijken we waar uw kracht ligt. Wat kan er zelf nog gedaan worden, wat kan er gedaan worden door uw netwerk en waarin kunnen wij ondersteunen.

De huishoudelijk ondersteuner werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Thuiszorg in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Een casemanager

  • geeft advies met betrekking tot onderzoeksmogelijkheden als nog niet duidelijk is waardoor de geheugenproblemen veroorzaakt worden;
  • kan ondersteunen bij het maken van afspraken of het leggen van contacten;
  • geeft informatie en advies in het omgaan met veranderingen die het ziekteproces veroorzaakt;
  • is een vast contactpersoon die passende zorg en hulp regelt;
  • overlegt zo nodig met de huisarts en andere hulpverleners. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd.

We luisteren naar uw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen.

De zorgbegeleider dementie werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Thuiszorg in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Er is voor Casemanagement Dementie geen wachtlijst binnen Beter Thuis Wonen Thuiszorg, wij helpen u gelijk met uw zorgvraag. Casemanagement dementie wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0528 341162 of stuur een mail naar casemanagerdementie@beter-thuis-wonen.nl.

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via het telefoonnummer: 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

Eigen Bijdrage

U kunt Casemanagement dementie ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet. Indien u een indicatie heeft wordt de begeleiding vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft dan niet bij te betalen en er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Casemanagement dementie kan ook geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (later WLZ). Deze indicatie wordt afgegeven vanuit het Zorgkantoor. Voor de WLZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent op basis van uw inkomen hoeveel u moet betalen. Maandelijks krijgt u vanuit het CAK een factuur voor de eigen bijdrage. Vragen over de eigen bijdrage of uw rekening kunt u bij het CAK stellen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 – 0087 (WLZ).