loader image

Volledig Pakket Thuis

Zoekt u naar mogelijkheden om zelfstandig thuis te blijven wonen, terwijl u toch de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt? Met het volledig pakket thuis (vpt) ontvangt u zorg in uw eigen huis, vergelijkbaar met de zorg die u in een zorginstelling zou krijgen. Het voordeel is dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven, zonder deze op te hoeven geven.

Volledig Pakket Thuis
De zorg bij u thuis

Het volledig pakket thuis is geschikt voor mensen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben, dan de reguliere thuiszorg biedt. Het vpt omvangt de volgende zorg:

 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Begeleiding (individueel of in groepsverband);
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • Ondersteuning of vervanging van mantelzorger;
 • Verstrekken van eten en drinken;
 • Huishoudelijke ondersteuning;
 • Logeeropvang.
Het Langer Thuis Team

De vpt-zorg wordt vanuit Beter Thuis Wonen geleverd door ons Langer Thuis Team. Dit team bestaat voornamelijk uit welzijnsondersteuners, helpenden en verzorgenden (IG). Het gaat om langere zorg-momenten, waarin verschillende soorten ondersteuning wordt geboden door één medewerker per zorgmoment van het Beter Thuis Wonen Langer Thuis Team.

Zorgplan

Samen met u maakt onze zorgverlener afspraken over de specifieke invulling van de zorg die u nodig heeft. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zorgplan. Voor zorg wat niet binnen het vpt valt heeft u een zorgverzekering nodig en als u hulpmiddelen nodig heeft, kunt u bij uw gemeente terecht.

Volledig Pakket Thuis
De voordelen van VPT
 • Blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving;
 • Langere zorgmomenten;
 • Eigen regie;
 • Echtparen blijven samen;
 • Vaste medewerkers;
 • Minder regeldruk;
 • Grote welzijnscomponent;
 • Snelle signalering van veranderingen in zorgvraag;
 • Aandacht voor mantelzorgers;
 • Heldere taakverdeling.
Indicatie CIZ

Het volledig pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor het vpt betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het CAK kan u informeren over deze bijdrage. Op de website www.hetcak.nl vindt u hierover meer informatie.

Voor wie is VPT bestemd?

Wanneer u beschikt over een WLZ indicatie en u de wens heeft om thuis te blijven wonen kunt u gebruikmaken van VPT. U blijft zelfstandig wonen in uw eigen woning waar u alle zorg en voorzieningen ontvangt die u nodig heeft. Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij samen kijken of deze aangevraagd kan worden.