loader image

Enquête cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is benieuwd naar uw mening. Via deze korte enquête krijgt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier uw mening te geven. De cliëntenraad zal gemeenschappelijke wensen bespreken met Beter Thuis Wonen. U zult periodiek terugkoppeling ontvangen van de cliëntenraad via de cliëntennieuwsbrief.

De cliëntenraad is volledig zelfstandig en onafhankelijk en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De vragenlijst is anoniem. Wel zouden we graag willen weten in welke woonplaats/gemeente u woont, om gericht naar eventuele aandachtspunten en oplossingen te kijken.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

U kunt de lijst op een later moment nog eens invullen. Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.