loader image

Sinds dit jaar is de gemeente Hardenberg een select aantal partijen rijker die de zorg mogen dragen voor de ambulante begeleiding en dagbesteding voor jeugdigen en volwassenen. Beter Thuis Wonen, een vertrouwde naam in de gemeente, zal een belangrijke rol spelen in deze samenwerking. Samen met partners Scauting, Activeringscentrum De Boshoeve, K-Vriendelijk, Mens helpt Mens, De Paardenbloem, Teuns Hoeve en In De Buitenlucht zetten zij zich in om de bewoners van Hardenberg te helpen en ondersteunen.

Beter Thuis Wonen en samenwerkingspartners Hardenberg

Antoinette Kosse, Directeur Zorg van Beter Thuis Wonen, is trots op hun rol in deze samenwerking: “Al sinds 2007 bieden wij huishoudelijke ondersteuning en sinds 2016 ambulante begeleiding in de gemeente Hardenberg. Nu bundelen we onze krachten met andere zorgaanbieders om een breed scala aan diensten te kunnen bieden aan verschillende doelgroepen. Onze expertise strekt zich uit tot verzorging & verpleging, casemanagement dementie, kind- en jeugdzorg en specialistische zorg. We streven ernaar om zorg op maat te leveren en de benodigde ondersteuning te bieden aan de bewoners van Hardenberg. Bovendien beschikt Beter Thuis Wonen over een locatie binnen het gezondheidsspectrum Slagharen, waardoor ze nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de gemeente en haar bewoners.”

EEN STERKE SAMENWERKING
De samenwerking met de onderaannemers is een essentieel onderdeel van deze nieuwe fase. Elk van hen brengt verschillende expertise en achtergronden met zich mee, waardoor zij gezamenlijk in staat zijn om de bewoners van de gemeente Hardenberg een breed scala aan passende ondersteuningsmogelijkheden te bieden.

Scauting: Oprechte Persoonlijke Aandacht voor mensen met autisme
Scauting begeleidt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme bij wonen, werken en leren. Hun aanpak kenmerkt zich door Oprechte Persoonlijke Aandacht en biedt ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.

Activeringscentrum De Boshoeve en dagactiviteitencentrum De Deele: Ontdekken en ontwikkelen in de natuur
Activeringscentrum De Boshoeve en dagactiviteitencentrum De Deele bieden leer-werkplekken in een prachtige natuurlijke omgeving, waar mensen met beperkingen de kans krijgen om hun vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Rust, vertrouwen en plezier staan hierbij centraal.

Teuns Hoeve: Zorgboerderij met individuele aandacht
Teuns Hoeve, een zorgboerderij, biedt dagbesteding aan jongeren en ouderen met verschillende beperkingen en psychische problematiek. De zorgboerderij werkt met kleine groepen, waarbij iedere deelnemer een taak krijgt die past bij zijn of haar interesses en mogelijkheden. De inzet van dieren volgens het AAA en AAI principe speelt hierbij een belangrijke rol.

De Paardenbloem: Ontdekken van individuele krachten
De Paardenbloem biedt dagbesteding aan mensen die moeite hebben om binnen de reguliere arbeidsmarkt te functioneren. Met werkzaamheden gericht op paarden, bloemen, planten en creatieve activiteiten, stimuleert De Paardenbloem het ontdekken van individuele krachten en het behalen van voldoening. Ook bieden zij individuele begeleiding aan jongeren. In deze begeleiding werken we met paarden naar doelen toe die op dat moment belangrijk zijn voor de jongeren.

K-Vriendelijk: Begeleiding voor psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen
K-Vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen met psychosociale problemen, psychiatrische problematiek of een (licht) verstandelijke beperking. Zij bieden individuele begeleiding, groepsverband, dag- en logeeropvang, opvoedkundige ondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, pleegzorg ondersteuning, begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen.

Mens helpt Mens: Ondersteuning op maat voor een fijn leven
Mens helpt Mens gelooft dat ieder mens behoefte heeft aan wonen, werken en een fijn leven, waarbij ondersteuning op maat geboden wordt voor ambulante woonondersteuning, trainen naar zelfstandig wonen en participatietrajecten.

In De Buitenlucht: Herstel van rust, grip en regie
In De Buitenlucht biedt ondersteuning aan mensen die kampen met PTSS/trauma, met als doel meer rust, grip en regie over hun leven te krijgen. Met een oplossingsgerichte en praktische benadering, zowel op privé- als professioneel vlak, helpt In De Buitenlucht individuen hun leven weer in eigen hand te nemen.

EEN BREED SCALA AAN ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN
Met deze krachtige samenwerking willen Beter Thuis Wonen en de samenwerkingspartners de bewoners van Hardenberg kenbaar maken dat er een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar is. “We kijken naar de eigen kracht en mogelijkheden van elke individuele bewoner en streven ernaar om respectvolle en persoonlijke ondersteuning te bieden. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking en staan klaar om de bewoners van Hardenberg te ondersteunen in hun streven naar een betere levenskwaliteit. Elke bewoner dient de mogelijkheid te hebben om optimaal te leven en te participeren in de samenleving”, aldus Antoinette Kosse.