loader image

Op 24 oktober 2023 heeft de rechtbank Zwolle het faillissement van Stichting K-vriendelijk uitgesproken. Sybe de Vries is door de rechtbank aangesteld als curator. Bij Stichting K-vriendelijk zijn er 32 medewerkers werkzaam, die zorg verlenen aan circa 75 cliënten in Ommen.

In de afgelopen weken heeft curator Sybe de Vries gezocht naar geschikte overnamekandidaten en gesprekken gevoerd met potentiële partijen. In dit proces werd de naadloze voortzetting van zorg en het behoud van werkgelegenheid als cruciaal beschouwd


Continuïteit gewaarborgd
Samen met Beter Thuis Wonen is de curator tot een overeenkomst gekomen. Beter Thuis Wonen is al geruime tijd actief in de provincie Overijssel, waardoor zij snel konden handelen. Hierdoor wordt de overlast voor medewerkers tot een minimum beperkt, en de zorg voor cliënten blijft gecontinueerd.

Voor het merendeel van de medewerkers zullen er weinig veranderingen plaatsvinden. Zij kunnen hun werkzaamheden voortzetten zoals vertrouwd. Beter Thuis Wonen streeft ernaar om de essentiële relatie tussen cliënt en medewerker zo goed mogelijk in stand te houden.