loader image

Op 30 december 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland het faillissement uitgesproken van Diensten Thuis Noord-Groningen B.V., een dochteronderneming van Stichting Noorderzorg. De rechtbank heeft Hans Silvius aangesteld als curator. Bij de instelling werken 91 medewerkers, die aan circa 400 personen huishoudelijke ondersteuning bieden in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta.

De curator heeft overnamekandidaten gezocht en daarmee in de afgelopen weken overleg gevoerd. De continuïteit van zorg en behoud van werkgelegenheid was voor de curator leidend in het proces van afweging. Samen met Beter Thuis Wonen is de curator van Diensten Thuis tot een overeenkomst gekomen.

Werkzaamheden onveranderd
Beter Thuis Wonen is al ruim 12 jaar actief in nagenoeg alle gemeenten van de provincie Groningen en kon hierdoor snel handelen. De overlast voor de medewerkers wordt hierdoor tot een minimum beperkt en ook de zorg voor de cliënten wordt gecontinueerd. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 26 januari maakten de medewerkers van Diensten Thuis kennis met Beter Thuis Wonen.

Voor de medewerkers zal er weinig veranderen en hun werkzaamheden lopen door zoals ze gewend zijn. Wel krijgt iedere medewerker per 1 februari 2023 een nieuwe arbeidsovereenkomst, voorzien van dezelfde voorwaarden, zoals ze gewend waren. Ook streeft Beter Thuis Wonen ernaar om de cliënt-medewerkerrelatie zoveel mogelijk in stand te houden.