loader image

Clienttevredenheid Verzorging & Verpleging 2021

In opdracht van Beter Thuis Wonen heeft Triqs in de periode van oktober 2021 een patiëntervaringsonderzoek (PREM) wijkverpleging uitgevoerd.

De afkorting PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren. De PREM wordt uitgevoerd via een korte vragenlijst die ingaat op ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). Er wordt nagegaan hoe patiënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak hebben ervaren.

Er zijn 170 cliënten van de Verpleging & Verzorging benaderd voor de meting. Van deze 170 cliënten hebben 85 cliënten de vragenlijst ingevuld. Het netto responspercentage was 50,00%.

Het gemiddelde rapportcijfer komt neer op 9,1. Een mooi resultaat waar we trots op zijn!

Beter Thuis Wonen Triqs