loader image

Cliënttevredenheid

De tevredenheid van de cliënten wordt periodiek gemeten. De resultaten vloeien voort uit de verzamelde evaluaties in de cliëntendossiers, de waarderingen binnen Zorgkaart Nederland (ultimo 2019: 8,6) (2018: 8,6) en PREM (NPS: 44).

De Prem is uitgevoerd voor de V&V-cliënten. Daaruit blijken hoge positieve scores in het omgaan met de client: behandelen met aandacht, op gemak voelen bij de medewerker en het goed in de gaten houden van de gezondheid van cliënten. Verbeterpunten zijn het krijgen van een vaste zorgverlener en het komen op een vast tijdstip.

De gemeten cliëntenwaardering is uitgevoerd door Triqs, middels een CQ-meting. De resultaten worden gemeten over alle zorgbedrijven.

De resultaten zijn als volgt samen te vatten:

  • Gemiddeld resultaat Verzorging & Verpleging: 8,49
  • Gemiddeld resultaat Verzorging & Verpleging: 9,1
  • Gemiddeld resultaat Huishoudelijke Ondersteuning: 8,33
  • Gemiddeld resultaat Thuisbegeleiding: 8,52

De tevredenheid van de stakeholders is groot en komt tot uiting in het contracteren en verwijzing van cliënten naar de zorgbedrijven. BTWH is een middelgrote thuiszorgorganisatie geworden en het werken met 1 plan voor 1 gezin en met 1 regisseur waarbij alle ambulante kennis in eigen huis is, is voor de stakeholders echt een belangrijke voorwaarde. Verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben vaste aanspreekpunten binnen BTWT. Dit geldt ook voor alle verwijzers, zoals huisartsen en sociale wijkteams. Diverse evaluaties die door stakeholders zijn uitgevoerd liggen hieraan ten grondslag. Binnen de contracten worden de gestelde doelen en KPI’s nagekomen.