loader image

In opdracht van Beter Thuis Wonen heeft Triqs in de periode van oktober 2022 een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor de wijkverpleging (PREM), hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De afkorting PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren.

De PREM wordt uitgevoerd via een korte vragenlijst die ingaat op ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). Er wordt nagegaan hoe patiënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak hebben ervaren. Uit het onderzoek zijn de volgende scores gekomen:

Voor de wijkverpleging hebben er in totaal 136 cliënten de vragenlijst ingevuld. Bij ‘hulp bij het huishouden’ waren dit er 460 en bij ‘individuele begeleiding’ 82 cliënten. Wij zijn erg trots op het behaalde resultaat en zetten ons uiteraard dit jaar ook in om de beste zorg te leveren!