loader image

Specialistische zorg

Ons team van gespecialiseerde verpleegkundigen staat klaar om cliënten met complexere zorgbehoeften de best mogelijke zorg te bieden, zowel voor organisaties als in thuissituaties. Onze zorg is flexibel en kan op ieder moment ingezet worden als specialistische zorg voor uw cliënten nodig is. Hier vindt u meer informatie over de specialistische zorg van Beter Thuis Wonen.

Specialistische Zorg Beter Thuis Wonen
Onze specialisten

Door gebruik te maken van de specialisten van Beter Thuis Wonen zorgt u ervoor dat cliënten langer in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dit kan extra belastende bezoeken aan het ziekenhuis of een opname voorkomen. Onze specialisten ondersteunen de cliënt om de regie over zijn of haar eigen leven te behouden. Het is mogelijk om onze specialisten in te schakelen via de huisarts, de cliënt zelf of diens naasten. Onze specialisten zijn gespecialiseerd in:

Palliatieve zorg
De palliatief consulent kan helpen om de wensen en behoeften te bespreken en zo de kwaliteit van leven te optimaliseren van de cliënt in zijn/haar laatste levensfase. Tijdens de gesprekken wordt niet alleen gekeken naar het lichamelijk functioneren, maar ook naar emotionele, sociale, spirituele en psychische ondersteuning voor zowel de cliënt als diens naasten. Het inschakelen van een palliatief consulent kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in deze moeilijke tijd. Als er een reële verwachting is dat de cliënt binnen één jaar komt te overlijden, kan de palliatief consulent ingeschakeld worden.

UCS Verpleging
Bent u op zoek naar deskundige begeleiding en instructie op het gebied van urologie, continentie van urine en ontlasting en stomazorg? De Urologisch Continentie en Stoma verpleegkundige (UCS) van Beter Thuis Wonen kan u hierbij ondersteunen. Wij begeleiden en instrueren onder andere bij:

  • Katheterzorg
  • Stomazorg
  • Stoma- of darmspoeling

Bovendien kunt u bij de UCS verpleegkundige terecht voor advies over het beheersen van uw urine- of ontlastingsverlies. Tijdens het consult kijkt de UCS verpleegkundige samen met de cliënt of het gebruikte materiaal toereikend is. Indien nodig kan de UCS verpleegkundige de cliënt doorverwijzen naar andere specialisten, zoals een diëtist, ergotherapeut of fysiotherapeut. Bovendien hebben wij korte lijnen met huisartsen, poli’s en medische speciaalzaken, en is de UCS verpleegkundige bevoegd om materialen voor te schrijven.

Wondverpleging
Complexe wonden die slecht genezen, vereisen extra aandacht. De wondverpleegkundige van Beter Thuis Wonen is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding, advies en behandeling bij wonden, huidproblematiek, decubituspreventie, levensstijl en voeding. Voordat we gericht aan de slag gaan om het genezingsproces te bevorderen, doen wij eerst uitgebreid onderzoek naar de onderliggende oorzaak van de complexe wond.

Dankzij korte lijnen met de wondpoli, medische speciaalzaken en huisartsen kan de wondverpleegkundige snel schakelen en ondersteuning bieden bij het inzetten van de juiste wondbehandeling. De wondverpleegkundige is bevoegd om materialen voor te schrijven en kan een doorverwijzing geven naar de podoloog en diëtist.

Aanvraag

Als u specialistische zorg nodig heeft dan kan u contact met ons opnemen. Onze verpleegkundige stelt samen met de specialist in het ziekenhuis en/of de transferverpleegkundige vast welke zorg nodig is. Vervolgens wordt er samen gekeken wanneer en hoe de zorg wordt ontvangen. De kosten voor deze vorm van zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

Eigen Bijdrage

U kunt verpleging of verzorging ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Indien u een indicatie heeft wordt de zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft dan niet bij te betalen en er is geen sprake van een eigen bijdrage.