loader image

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het bieden van comfort gebeurt op meerdere gebieden. Zowel op lichamelijk functioneren en emotionele en sociale aspecten bij de cliënt en hun naasten. Ook de spirituele en psychische ondersteuning kunnen onderdeel zijn van de zorg.

Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg draait het om u. Onze medewerkers laten zich dan ook leiden door de wensen en behoeften van de zorgvrager. In de laatste fase van het leven wordt tijd steeds kostbaarder en is de kwaliteit van leven niet iets dat uitsluitend met tastbare middelen te bereiken valt. De menselijke aandacht, liefde en warmte zijn minstens zo waardevol.

Aanvraag

Bij behoefte aan palliatieve zorg, kunt u contact opnemen met ons. Een wijkverpleegkundige komt dan langs om samen te kijken welke zorg er wenselijk is. De kosten voor palliatieve zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige situaties kan het ook zijn dat de thuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt vergoed.

Voor meer informatie, bel 0528 341162 of vul het contactformulier in.

Meer informatie over palliatieve zorg bij u in de buurt kunt u op onderstaande sites vinden;

www.netwerkpalliatievezorg.nl/ijsselvecht

www.netwerkpalliatievezorg.nl/Default.aspx?alias=www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordoostoverijssel

https//www.pnsalland.nl

www.netwerkpalliatievezorg.nl/groningencentraal

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via het telefoonnummer: 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

Eigen Bijdrage

U kunt verpleging of verzorging ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet. Indien u een indicatie heeft wordt de zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft dan niet bij te betalen en er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Verpleging of verzorging kan ook geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (later WLZ). Deze indicatie wordt afgegeven vanuit het Zorgkantoor. Voor de WLZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent op basis van uw inkomen hoeveel u moet betalen. Maandelijks krijgt u vanuit het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Vragen over de eigen bijdrage of uw rekening kunt u bij het CAK stellen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 – 0087 (WLZ).