loader image

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het bieden van comfort gebeurt op meerdere gebieden. Zowel op lichamelijk functioneren en emotionele en sociale aspecten bij de cliënt en hun naasten. Ook de spirituele en psychische ondersteuning kunnen onderdeel zijn van de zorg.

Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg draait het om u. Onze medewerkers laten zich dan ook leiden door de wensen en behoeften van de zorgvrager. In de laatste fase van het leven wordt tijd steeds kostbaarder en is de kwaliteit van leven niet iets dat uitsluitend met tastbare middelen te bereiken valt. De menselijke aandacht, liefde en warmte zijn minstens zo waardevol.

Aanvraag

Bij behoefte aan palliatieve zorg, kunt u contact opnemen met ons. Een wijkverpleegkundige komt dan langs om samen te kijken welke zorg er wenselijk is. De kosten voor palliatieve zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige situaties kan het ook zijn dat de zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt vergoed.

Voor meer informatie, bel 0528 341162 of vul het contactformulier in.

Meer informatie over palliatieve zorg bij u in de buurt kunt u op onderstaande sites vinden;

www.netwerkpalliatievezorg.nl/ijsselvecht

www.netwerkpalliatievezorg.nl/Default.aspx?alias=www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordoostoverijssel

https//www.pnsalland.nl

www.netwerkpalliatievezorg.nl/groningencentraal