loader image

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dit jaar Beter Thuis Wonen bezocht als onderdeel van hun landelijke inspecties in de thuiszorg. Wonen. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Beter Thuis Wonen levert aan cliënten thuis.

In februari sprak de IGJ met onze bestuurder, de cliëntenraad en medewerkers van de teams Meppel-Centrum en Hoogeveen-West, en gingen zelfs mee op pad met onze zorgverleners. Na een voorlopige positieve terugkoppeling op 8 februari, is nu het definitieve verslag binnen. We zijn trots om te melden dat beide teams uitstekend hebben gepresteerd!


Uitstekende beoordeling

Beide teams ontvingen hun eigen beoordeling, waarbij de normen beoordeeld werden aan de hand van een vierpuntschaal. Voldoet aan de norm (alleen maar positieve punten), voldoet grotendeels aan de norm (veelal positieve punten), voldoet grotendeels niet aan de norm (overwegend negatieve punten), voldoet niet aan de norm (nauwelijks tot geen positieve punten of ernstige bevinding) of de norm is niet getoetst. Zowel team Hoogeveen als Meppel zijn volledig in het groen beoordeeld (voldoet aan de norm en voldoet grotendeels aan de norm). Het rapport bevatte alleen deze twee positieve beoordelingen, wat aantoont dat we het geweldig doen!

De inspectie heeft vertrouwen in dat Beter Thuis Wonen de kwaliteit van zorg op peil houdt en waar nodig verder zal verbeteren. Wij zijn ontzettend trots op dit resultaat en willen iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Het volledige inspectierapport is hier te bekijken.