loader image

Privacystatement

Om u optimaal van dienst te zijn, houden wij in de uitvoering van onze dienstverlening een registratie bij van uw persoonlijke en medische gegevens.  Dit zijn wij wettelijk verplicht conform de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2016 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze wetten zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hierbij moet u denken aan  het doel van de registratie, de aard en het beheer  van de gegevens  en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens  

Wij zullen niet meer gegevens van u bewaren, dan voor ons werk noodzakelijk  is of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het is uiteraard altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/of om een kopie van uw dossier te ontvangen. Behalve uw zorgverlener kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend collega  en/of een administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Zonder uw schriftelijke toestemming zullen wij geen gegevens of informatie uit uw dossier verstrekken aan derden. In overleg met u houden wij derden op de hoogte van het feit dat u van ons zorg ontvangt. Conform de wet WBGO wordt, na beëindiging de zorgverlening door ons  uw dossier nog 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of deze privacy statement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven of contact met ons opnemen of een mail sturen naar FG@beter-thuis-wonen.nl

Privacystatement Sollicitanten:

Conform de AVG zullen we jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na sluitingsdatum van de vacature verwijderen indien de keuze gevallen is op een andere sollicitant. Wanneer je ons toestemming geeft om jouw gegevens in portefeuille te houden, dan zullen wij jouw gegevens tot nader bericht bewaren voor een mogelijke toekomstige vacature, maar uiterlijk voor 1 jaar.