loader image

‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?!

U als senior heeft een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom vanaf het najaar van 2021 een aantal cursussen over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De cursussen zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie? Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen! Senioren kunnen/willen zich hierop goed voorbereiden.

Dat doen we als volgt; het cursusaanbod:
  • Startbijeenkomst: Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf – eind oktober 2021
  • ‘Hoe werkt de zorg’ – begin 2022
  • Effectief communiceren – begin 2022
    O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kunt u zich als oudere zelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?
  • Verdiepende digitale themabijeenkomsten – jaarrond in 2022. De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van uzelf.
    O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

De eerste drie cursussen worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september. De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten zullen digitaal zijn.

Dit cursusaanbod is voor u kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Heeft u interesse?

Graag horen we alvast van u of u interesse heeft in het bijwonen van en/of vragen heeft over de cursus. U kunt uw interesse hier aangeven. Hierna nemen we waar nodig contact met u op om nader kennis te maken en uw eventuele vragen te beantwoorden.

U ontvangt in september de uitnodiging voor de startbijeenkomst waar u zich definitief kunt aanmelden. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens!

Heeft u interesse?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Wilt u deze vooraankondiging ook verspreiden onder uw vrienden en bekenden? GRAAG!

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een integraal samenwerkingsverband voor alle (beleids)domeinen in welzijn, (medische) zorg en wonen. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen de betreffende domeinen: