loader image

Uitkomsten cliëntenraad enquête 2022

De centrale cliëntenraad is altijd benieuwd naar de meningen van de cliënten van Beter Thuis Wonen en hun naasten. Via een korte enquête hebben zowel de cliënten als hun naasten de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun mening (geheel anoniem) te geven over...

Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

In opdracht van Beter Thuis Wonen heeft Triqs in de periode van oktober 2022 een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor de wijkverpleging (PREM), hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De afkorting PREM staat voor Patiënt Reported Experience...

Beter Thuis Wonen volgt Diensten Thuis Noord-Groningen op

Op 30 december 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland het faillissement uitgesproken van Diensten Thuis Noord-Groningen B.V., een dochteronderneming van Stichting Noorderzorg. De rechtbank heeft Hans Silvius aangesteld als curator. Bij de instelling werken 91...

Samen sterk tegen eenzaamheid

Dit jaar hebben wij de handen in één mogen steken, om ons samen sterk te maken tegen eenzaamheid, want samen maken wij het verschil tegen eenzaamheid! Er hebben diverse sprekers gesproken waarin mooie initiatieven naar voren kwamen. Mooi om te zien dat jong en oud...

Enquête cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is benieuwd naar uw mening. Via deze korte enquête krijgt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier uw mening te geven. De cliëntenraad zal gemeenschappelijke wensen bespreken met Beter Thuis Wonen. U zult periodiek terugkoppeling...

Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Noord Overijssel

Een aantal zorgpartijen in Noord Overijssel tekenden een intentieverklaring, waarin zij uitspreken om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis te verlenen. Acute verpleegkundige nachtzorg is zorg die gegeven wordt wanneer mensen urgent hulp nodig...