loader image

Enquête cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is benieuwd naar uw mening. Via deze korte enquête krijgt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier uw mening te geven. De cliëntenraad zal gemeenschappelijke wensen bespreken met Beter Thuis Wonen. U zult periodiek terugkoppeling...

Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Noord Overijssel

Een aantal zorgpartijen in Noord Overijssel tekenden een intentieverklaring, waarin zij uitspreken om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis te verlenen. Acute verpleegkundige nachtzorg is zorg die gegeven wordt wanneer mensen urgent hulp nodig...

Clienttevredenheid Verzorging & Verpleging 2021

Clienttevredenheid Verzorging & Verpleging 2021 In opdracht van Beter Thuis Wonen heeft Triqs in de periode van oktober 2021 een patiëntervaringsonderzoek (PREM) wijkverpleging uitgevoerd. De afkorting PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. Dit is...

De week tegen eenzaamheid. Lees het interview met onze cliënt

We staan stil bij De week tegen eenzaamheid van 30 september t/m 7 oktober. Het is belangrijk om meer aandacht te besteden aan mensen in je omgeving die zich eenzaam of alleen voelen. Kleine gebaren kunnen echt het verschil maken. Groet elkaar vaker, maak een praatje...

VOORAANKONDIGING cursusaanbod voor senioren

‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?! U als senior heeft een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten....