loader image

Begeleiding

Het kan zijn dat u in uw thuissituatie wat extra ondersteuning kan gebruiken. De begeleiding is per persoon zeer verschillend. U kunt denken aan hulp bij structuur in dagen aanbrengen, financiën beheren of begeleiding in de opvoeding. Ook komen we bij mensen thuis die een psychiatrisch ziektebeeld hebben. Door de ondersteuning van onze begeleiders bij u thuis behoudt u de regie in uw leven.

We luisteren naar uw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen. Op een positieve manier kijken we waar uw kracht ligt. Wat gaat er zelf goed en waarin kunnen wij ondersteuning bieden. Bij het eerste contact moment met de thuisbegeleider worden er persoonlijke doelen opgesteld. Gedurende de begeleidingsperiode worden deze doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De begeleider werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid

Thuisbegeleiding is een maatwerkvoorziening, die u kunt aanvragen via de gemeente. De gemeente bespreekt, naar aanleiding van uw verhaal, samen met Beter Thuis Wonen Thuiszorg welke ondersteuning nodig is. In overleg met de begeleider bepaalt u vervolgens welke tijdstippen en dagen uw begeleider komt.

Voor meer informatie, bel 0528 341162 of vul het contactformulier in.

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via het telefoonnummer: 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

Eigen Bijdrage

Wanneer uw indicatie voor begeleiding vanuit de gemeente is vastgesteld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (later WMO) wordt er om een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage voor de WMO-ondersteuning bedraagt maximaal 19 euro per maand (november, 2022).

Begeleiding kan ook geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (later WLZ). Deze indicatie wordt niet verzorgd vanuit de gemeente maar vanuit het Zorgkantoor. Ook voor de WLZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent op basis van uw inkomen hoeveel u moet betalen. Maandelijks krijgt u vanuit het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Vragen over de eigen bijdrage of uw rekening kunt u bij het CAK stellen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 – 0087 (WLZ) of 0800 – 1925 (WMO).