loader image

Gasthuisstraat 14-16 Ommen

Aan de Gasthuisstraat (in de woonwijk van het centrum van Ommen) bieden wij jeugdigen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar (met verlenging tot maximaal 21 jaar) een veilige woonplek. Op deze locatie begeleiden wij de jeugdigen in de dagelijkse zaken. Zij gaan op werkdagen zoveel mogelijk naar school, werk of dagbesteding.

De locatie aan de Gasthuisstraat bevat 8 kamers en appartementen, met tevens 2 kamers die de mogelijkheid tot logeren bieden. In totaal kunnen er op deze locatie maximaal 8 medebewoners wonen. Een van de mogelijkheden die tot de opties behoort is kamertraining om zelfstandig te kunnen wonen. In de gezamenlijke woonkamer wordt er samen met de begeleiding en medebewoners geleefd en gegeten. Begeleiding is dagelijks aanwezig, ook in de nachten. Het team bestaat uit een locatiecoördinator en persoonlijke begeleiders, en SKJ-geregistreerde persoonlijke begeleiders.

De expertise van de locatie is gericht op jeugdigen met:

  • hechtingsproblematiek
  • ADHD
  • trauma (geen behandeling) therapie moet gevolgd worden
  • PTSS
  • autisme
  • LVB
Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor deze locatie dient de jeugdige zich te voldoen aan de volgende eisen:

  • jeugdige heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit het zorgkantoor (ZZP, vpt of mpt ).
  • jeugdige heeft een toewijzing vanuit de gemeente in kader van de WMO of Beschermd Wonen;
  • jeugdige heeft een jeugdbepaling.

 

buitenhof hattem
Doelgroep woonlocatie

Op de woonlocatie Gasthuisstraat wonen en logeren jeugdigen vanaf ongeveer 12 tot 23 jaar. Als de jeugdige de leeftijd van 23 jaar bereikt en zelfstandig wonen in de wijk met begeleiding nog niet haalbaar is, is doorstroom naar de Baron van Fridaghstraat een mogelijkheid. Ook behoort verhuizen naar een los appartement of volledig zelfstandig wonen in een eigen woning met ambulante hulpverlening tot de mogelijkheid. Om een bewoner te kunnen zijn van deze locatie stellen wij als eis dat de jeugdige overdag deelneemt aan de dagbesteding, een opleiding volgt of een eigen baan heeft.