loader image

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Het ‘Modulair Pakket Thuis’ (MPT) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het MPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Met een MPT krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling. In tegenstelling tot een VPT kunt u bij een MPT zorg van verschillende zorgaanbieders afnemen.

De kosten van MPT

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit het MPT. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage bij het MPT, zie www.hetcak.nl.