loader image

Volledig Pakket Thuis (VPT)

VPT staat voor volledig pakket thuis. Het is bedoeld voor mensen die méér zorg en ondersteuning nodig hebben dan de reguliere thuiszorg ze kan bieden. Wilt u zelfstandig (thuis) blijven wonen en heeft u een WLZ indicatie? Dan kan een Volledig Pakket Thuis (VPT) passend zijn. Bij een volledig pakket thuis blijft u namelijk in uw eigen woning en ontvangt u de zorg en ondersteuning die u nodig bent van Beter Thuis Wonen. VPT is een totaalpakket van het assisteren bij het aankleden en douchen, hulp bij medicatie, structuur bieden, het verzorgen van de maaltijden, begeleiding maar ook het bieden van ondersteuning bij de huishouding. VPT is een dienst waarbij verschillende vormen van ondersteuning gecombineerd worden en geboden door één team.

Wonen met VPT is mogelijk in:

  • Een appartement in Buitenhof Hattem
  • Uw eigen woning: informeer naar de mogelijkheden in uw regio via 0528-341162.
Voor wie is VPT bestemd?

Wanneer u beschikt over een WLZ indicatie en u de wens heeft om thuis te blijven wonen kunt u gebruik maken van VPT. U blijft zelfstandig wonen in uw eigen woning of een appartement van Buitenhof Hattem, waarvoor u zelf de woonlasten betaalt, maar waar u wel alle zorg en voorzieningen ontvangt die u nodig heeft. Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij samen kijken of deze aangevraagd kan worden.

De kosten van VPT

Voor de VPT indicatie wordt door de overheid een eigen bijdrage in rekening gebracht die afhankelijk is van uw inkomen. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u zelf berekenen op de website van het CAK.
Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ). U kunt ook bellen naar het CAK via: 0800-0087