loader image

Verpleging en verzorging

Het kan zijn dat er verpleging en verzorging nodig is aan huis. Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het douchen, aankleden of medicijn inname. Maar ook bij het verwisselen van een stomaplak, het aanleggen van een infuus of het verzorgen van een wond. Allemaal om te zorgen dat mensen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

We luisteren naar uw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen. Op een positieve manier kijken we waar uw kracht ligt. Wat kan er zelf gedaan worden, wat kan er gedaan worden door uw netwerk en waarin kunnen wij de zorg bieden die nodig is.

De verzorgende en verpleegkundige werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Thuiszorg in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Verpleging en Verzorging Beter Thuis Wonen
Regionale nachtzorg

Om in de nacht acute verpleegkundige zorg te kunnen bieden, is Beter Thuis Wonen aangesloten bij de regionale acute nachtzorg Deventer en omstreken. Namens alle aangesloten organisaties is er één regionaal nachtzorgteam actief voor verpleegkundige vragen intramuraal en extramuraal. In deze samenwerking levert Carinova de nachtzorg ten behoeve van de organisaties in de regio. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. De alarmeringsoproepen die gedurende de nacht binnenkomen via de personenalarmering worden, als er professionele opvolging is afgesproken, ook door dit team opgevolgd.

Aanvraag

Als er verpleging en verzorging aan huis nodig is, kunt u contact opnemen met ons. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis en stelt samen met u vast welke zorg nodig is. De kosten voor de verpleging of verzorging worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor de wet langdurige zorg betaald u een verplichte eigen bijdrage aan het CAK.
Voor meer informatie, bel 0528 341162 of vul het contactformulier in.

Eigen Bijdrage

U kunt verpleging of verzorging ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet. Indien u een indicatie heeft wordt de zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft dan niet bij te betalen en er is geen sprake van een eigen bijdrage.

 Verpleging of verzorging kan ook geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (later WLZ). Deze indicatie wordt afgegeven vanuit het Zorgkantoor. Voor de WLZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent op basis van uw inkomen hoeveel u moet betalen. Maandelijks krijgt u vanuit het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Vragen over de eigen bijdrage of uw rekening kunt u bij het CAK stellen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 – 0087 (WLZ).

Verpleging en Verzorging Beter Thuis Wonen
Wachttijden

Vanwege personeelstekorten kunnen wij niet garanderen dat wij deze dienst per direct kunnen leveren.

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via het telefoonnummer: 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

U kunt bij ons terecht voor: