loader image

Zorgtechnologie

Ons doel bij Beter Thuis Wonen is er voor te zorgen dat u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Zorgtechnologie speelt hierin een belangrijke rol, wat bestaat uit een scala aan innovatieve oplossing, om zo ervoor te zorgen dat uw zelfredzaamheid wordt versterkt. Hierbij kunt u denken aan de zelfredzaamheidstas, medicijndispenser Medido, beeldzorg en personenalamering. Met behulp van deze technologische middelen heeft u de mogelijkheid om een deel van uw zorg zelf thuis te regelen, zonder afhankelijk te zijn van specifieke zorgmomenten van Beter Thuis Wonen.

E-health toepassingen

Beter Thuis Wonen ondersteunt ook het gebruik van E-health toepassingen. Deze kunnen variëren van apps voor medicatieherinnering tot digitale dagboeken voor het bijhouden van gezondheidsgegevens. Door gebruik te maken van deze moderne technologieën kunnen cliënten hun gezondheid beter monitoren en proactief de regie nemen over hun welzijn.

ETDR (Medimo en N-care)

Voorheen werden medicatieregistratie en het aftekenen van medicijnen nog manueel gedaan op papier of in een online dossier. De transitie naar de apps Medimo en N-Care vormt een belangrijke stap om het voorschrijven en toedienen van medicatie zo vloeiend, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit met als doel een veiligere zorgomgeving voor cliënten en medewerkers te creëren.

In Medimo of N-Care tekenen zorgmedewerkers medicatie af en bestellen zij vervolgrecepten, waarbij de apotheek de medicatievoorschriften autoriseert en Beter Thuis Wonen de medicijnen digitaal aftekent. Het grootste pluspunt is dat in Medimo of N-Care het voorschrijven, toedienen en registreren van medicijnen niet meer handmatig gebeurt. Hierdoor wordt de kans op medicatiefouten aanzienlijk verminderd. Bovendien biedt werken met Medimo of N-Care andere voordelen, zoals een dubbele controle alvorens medicatie wordt toegediend en er is altijd een up-to-date medicatie-overzicht beschikbaar.

Carenzorgt

De cliënt heeft te allen tijde toegang tot het zorgdossier via Carenzorgt.nl. Hier kan de cliënt, een familielid of mantelzorger het zorgdossier inzien, de planning van de zorg inzien en ondertekenen en berichten achterlaten voor de verpleegkundige of verzorgende. Indien gewenst, kan de cliënt ook familie of mantelzorgers uitnodigen. Dit digitale zorgdossier maakt een goede samenwerking mogelijk en zorgt ervoor dat de cliënt de best mogelijke zorg ontvangt. Uiteraard zijn alle persoonlijke gegevens optimaal beveiligd. Alleen de cliënt zelf en degenen die hij of zij toestemming geeft, kunnen het dossier inzien.

Wondzorgapp

In sommige gevallen herstelt een wond slecht, waardoor zorgvuldige monitoring van groot belang is. Bij Beter Thuis Wonen maken we gebruik van een geavanceerde wondzorgapplicatie, waarmee wij foto’s kunnen maken van de wond. Door gebruik te maken van de app stelt dit de wondverpleegkundige en wondaandachtsvelder in staat om de juiste expertise toe te passen en de behandeling nauwkeurig af te stemmen op wat de wond nodig heeft voor een spoedig herstel.

E-overdracht

In de regio’s waarin we actief zijn, dragen we jaarlijks de zorg van duizenden patiënten over van de ene naar de andere zorgorganisatie. Het is van groot belang om de verpleegkundige zorg naadloos te kunnen voortzetten, vooral bijvoorbeeld wanneer een oudere na een ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft. E-overdracht is een landelijk initiatief dat deze digitale overdracht mogelijk maakt. Binnen Beter Thuis Wonen maken we gebruik van Zorgdomein om dit proces soepel te laten verlopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden binnen de zorgtechnologie? Neem dan contact op met ons via info@beter-thuis-wonen.nl of bel naar 0528-341 162. Wij helpen u graag verder!