loader image

Beeldzorg

In een steeds digitaler wordende wereld, maakt ook de zorg gebruik van technologische vooruitgang. Beter Thuis Wonen biedt zorg via beeldbellen, zodat de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk behouden blijft. Het doel is om de cliënt meer controle te geven over hun eigen zorg. De cliënt kan door middel van beeldzorg, op welke plek dan ook, zorg ontvangen.

Wat is zorg via beeldbellen?

Maar, wat houdt zorg via beeldbellen eigenlijk in? Beeldzorg is een vorm van zorg op afstand, waarbij de cliënt via de computer, tablet of smartphone contact heeft met een zorgmedewerker van Beter Thuis Wonen. Het systeem dat wij gebruiken heet Mobiléa. Via het beeldscherm zien en spreken de zorgmedewerker en de cliënt met elkaar, waardoor het zorgmoment plaatsvindt op afstand. Dit gebeurt op een veilige manier, want Mobiléa voldoet aan de gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg. Beeldzorg vormt een waardevolle aanvulling op thuiszorg en kan effectief worden ingezet bij verschillende zorgmomenten, zowel in de verpleging en verzorging als in de begeleiding. In de verpleging en verzorging omvatten deze momenten onder andere:

  • herinnering aan medicatie-inname;
  • begeleiding bij insuline-injecties;
  • preventie en andere controle-momenten;
  • algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

Binnen de begeleiding zijn er onder andere de volgende gelegenheden:

  • het bieden van sociale ondersteuning, het creëren van verbondenheid, het handhaven van een dagstructuur en het geven van geruststelling;
  • begeleiding en behandeling, met nadruk op inhoudelijk contact;
  • praktische assistentie, controle, aanwezigheid op afstand en ondersteuning voor naasten.
Voor wie is het geschikt?

Voordat we met beeldzorg starten, bekijken we samen met de cliënt welke zorgmomenten per dag of week vervangen kunnen worden door beeldzorg. U kunt hierbij denken aan begeleiding, medicijncontrole, sociale controle of andere momenten waarbij zorg op afstand kan worden geleverd. Verder is het essentieel dat de cliënt:

  • in het bezit is van een smartphone, tablet of computer;
  • over draadloos internet beschikt;
  • en een e-mailadres heeft.
Meer informatie

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van beeldzorg? Neem dan contact met ons op via de zorgverlener of begeleider van uw regio of bel naar 0528-341 162. Wij helpen u graag verder!