loader image

Eigen bijdrage Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met deze bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Daarnaast stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage; dit is altijd inkomensafhankelijk.

Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij u door naar de website van het CAK via www.hetcak.nl.