loader image

Samenwerking met mantelzorgers

Beter Thuis Wonen erkent de belangrijke rol van mantelzorgers in het zorgproces van cliënten. Mantelzorgers zijn vaak de steunpilaren die verder gaan dan alleen gebruikelijke zorg, en hun betrokkenheid is essentieel voor de algehele kwaliteit van bestaan van de zorgbehoevende. Bij Beter Thuis Wonen streven we ernaar niet alleen de cliënten, maar ook de mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij de zorg op een gezonde en evenwichtige manier kunnen bieden.


Ondersteuning van mantelzorgers

Bij Beter Thuis Wonen geloven we in transparante communicatie en samenwerking. Mantelzorgers worden daarom bij gesprekken betrokken (mits de cliënt hiervoor toestemming verleent) en zijn op de hoogte van de doelen en acties in het zorgplan. Hierdoor ontvangt de cliënt passende zorg. Het is belangrijk om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Onze toegewijde medewerkers houden gedurende de zorgverlening een vinger aan de pols voor het vroegtijdig signaleren van overbelasting. Tijdens intake- en evaluatiegesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de situatie van de mantelzorger. Dit stelt ons in staat eventuele overbelasting tijdig te herkennen en aan te pakken.

Als er een risico op overbelasting wordt vastgesteld, biedt Beter Thuis Wonen de mantelzorger een gesprek aan. Hierbij staat het in kaart brengen van draagkracht en draaglast centraal. Dit stelt ons in staat om gericht advies te geven en de nodige informatie te verstrekken. Het doel is om overbelasting te voorkomen of te verminderen. Zowel cliënt als mantelzorger kunnen te allen tijde het initiatief nemen voor een gesprek. We streven ernaar om ondersteuning te bieden dat niet alleen de zorg voor de cliënt optimaliseert, maar ook de welzijnsbehoeften van de mantelzorger erkent en ondersteunt.