loader image

Missie, visie en strategie

Onze missie

Beter Thuis Wonen ondersteunt mensen thuis in zorg en organisatie vanuit een integrale benadering.

Onze visie

Beter Thuis Wonen draait om mensen, nu en in de toekomst. Als het niet meer kan zoals je het gewend bent gaan we op zoek naar een nieuwe weg. Het gaat erom dat jij met vertrouwde mensen om je heen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is waardoor je een positieve waarde toekent aan jouw leven.

Cliënt
We werken vanuit een emancipatorische mensvisie. Wij staan garant voor een persoonlijke benadering en leveren warme zorg op maat, waarbij de cliënt de zorg of ondersteuning zoveel mogelijk door dezelfde, vaste medewerker(s) ontvangt. Daarbij houden we rekening met de culturele achtergrond van onze cliënten en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan. De client wordt benaderd vanuit onze bredere kijk op gezondheid, waarbij de focus niet ligt op symptomen en gevolgen van ziek zijn, maar veel meer op het hervinden van eigen kracht om het leven zo goed mogelijk in te vullen naar eigen behoefte. Hierbij staat de eigen regie van de client centraal.

Medewerker
Bij Beter Thuis Wonen hebben medewerkers hart voor de zorg. Onze medewerkers zijn professioneel en deskundig. Ze beschikken over de benodigde vaardigheden en kennis om kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden en blijven voortdurend in ontwikkeling binnen hun vakgebied. Onze medewerkers staan in hun kracht. We streven ernaar dat iedereen bij Beter Thuis Wonen zowel in het werk als in privé in balans is. Met de positieve gezondheidsfilosofie als uitgangspunt, ondersteunen we medewerkers in het vergroten van hun veerkracht en het nemen van de eigen regie over gezondheid en welzijn. Onze medewerkers hebben uitdaging en verantwoordelijkheidsgevoel in hun werk. Ze nemen een actieve en ondernemende houding aan in hun werk en nemen verantwoordelijkheid voor hun taken. Ze zijn gedreven om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden en voelen zich betrokken bij het welzijn van de cliënt.

Organisatie
Beter Thuis Wonen levert warme, kwalitatieve zorg, met oog voor duurzaamheid, maatschappelijke impact en samenwerking. We concentreren onze dienstverlening in gebieden waar we sterk vertegenwoordigd zijn. Daarbinnen werken we samen met andere organisaties en bundelen we onze expertise, zodat een compleet en kwalitatief zorgaanbod geboden wordt aan een ieder die dat nodig heeft. Continue aandacht voor efficiëntie en de inzet van zorgtechnologie helpen ons bij ons streven naar toegankelijke, duurzame zorg en sociale inclusie, nu en in de toekomst. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om cliënten in hun vertrouwde thuisomgeving te ondersteunen, ontwikkelt Beter Thuis Wonen woon-zorglocaties die een tussenvorm zijn van zelfstandig thuis wonen en intramurale instellingen.

Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan van Beter Thuis Wonen loopt van 2022 t/m 2025. In 2023 is het strategisch beleidsplan binnen de beperkte kaders bijgesteld. Beter Thuis Wonen vaart nog steeds dezelfde koers. De organisatie is zoals deze altijd is geweest en bekend om staat, maar onze ambities gaan verder. We geven verdere invullingen aan de strategische pijlers en speerpunten. Dankzij de focus op drie strategische pijlers kunnen wij nu en in de toekomst onze zorgmedewerkers faciliteren in het uitvoeren van de cliëntenzorg en -ondersteuning.