loader image

Huishoudelijke ondersteuning

Het kan zijn dat u (tijdelijk) hulp nodig heeft bij de huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld stofzuigen, strijken, bed opmaken, stoffen of dweilen. Hiervoor kunt u een beroep doen op Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Eén van onze medewerkers komt dan ondersteuning bieden in de bezigheden die voor u waardevol zijn.

We luisteren naar uw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen. Op een positieve manier kijken we waar uw kracht ligt. Wat kan er zelf nog gedaan worden, wat kan er gedaan worden door uw netwerk en waarin kunnen wij ondersteunen.

De huishoudelijk ondersteuner werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Thuiszorg in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Aanvraag

Huishoudelijke ondersteuning kan aangevraagd worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij uw gemeente. De gemeente stelt een indicatie vast. Vervolgens komt er een Beter Thuis Wonen Thuiszorg medewerker bij u thuis langs om samen te kijken wanneer en hoe u de ondersteuning krijgt.

Voor meer informatie, bel 0528 341162 of vul het contactformulier in.

Eigen Bijdrage

Wanneer uw indicatie voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente is vastgesteld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (later WMO) wordt er om een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage voor de WMO-ondersteuning bedraagt maximaal 19 euro per maand (november, 2022).

Huishoudelijke ondersteuning kan ook geleverd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (later WLZ). Deze indicatie wordt niet verzorgd vanuit de gemeente maar vanuit het Zorgkantoor. Ook voor de WLZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent op basis van uw inkomen hoeveel u moet betalen. Maandelijks krijgt u vanuit het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Vragen over de eigen bijdrage of uw rekening kunt u bij het CAK stellen via www.hetcak.nl of telefonisch via 0800 – 0087 (WLZ) of 0800 – 1925 (WMO).

Wachttijden

Vanwege personeelstekorten kunnen wij niet garanderen dat wij deze dienst per direct kunnen leveren.

Het kan zijn dat u niet voldoende bent geholpen met de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt vanuit een indicatie. In dit geval kan Beter Thuis Wonen u aanvullende diensten aanbieden middels particuliere inkoop. Hierbij krijgt u een overeenkomst waarin we de afspraken vastleggen waarvoor u particuliere zorg en/of ondersteuning inkoopt en spreken we een prijs hiervoor af. Bent u benieuwd of Beter Thuis Wonen hierin iets kan betekenen voor u neem dan contact op met het centraal kantoor in Hoogeveen via het telefoonnummer: 0528-341162 of mail u vraag naar info@beter-thuis-wonen.nl.

U kunt bij ons terecht voor: